Γενικά

  • Είναι μία οικονομικά προσιτή κλινική σε όλους
  • Έχει συμβάσεις με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες
  • Έχει συμβάσεις με όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία
  • Έχει συνεργασία με μεγάλους Οργανισμούς υγείας του εξωτερικού