Παθολογικό

Σκοπός του παθολογικού τομέα είναι η έγκαιρη πρόγνωση, η σωστή διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε παθολογικού περιστατικού.
Στις κλινικές του Παθολογικού Τομέα νοσηλεύεται πληθώρα ασθενών με νοσήματα παθολογικής κυρίως φύσεως αλλά και ογκολογικοί ασθενείς ή ασθενείς με νοσήματα που άπτονται της παθολογικής ειδικότητας.

Ο παθολογικός τομέας ασχολείται με:

  • Τη διάγνωση και θεραπεία όλων των περιστατικών που εμπίπτουν στο φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας τόσο ως νοσηλευόμενοι ασθενείς όσο και σε εξωτερική βάση.
  • Σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων η κλινική καλύπτει περιστατικά όλου του φάσματος των παθήσεων της Παθολογίας.
  • Διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των επειγόντων και μη επειγόντων παθολογικών νοσημάτων.
  • Πρόληψη των παθολογικών παθήσεων.
  • Συνεργασία με όλα τα τμήματα κλινικής και εργαστηριακής παρέμβασης σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας νοσημάτων Παθολογικού Τομέα.